Certifikát kvality

Stavebná firma Kango spol., s r.o.


Stavebná firma KANGO bola založená v roku 1994.

Už 17 rokov zákazníkom ponúkame všetko pre kompletnú realizáciu stavieb. Vieme reagovať aj na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Realizáciu náročných diel bez problémov zvládame aj vďaka rozsiahlemu vozovému parku, stavebným mechanizmom a dlhodobou spoluprácou s partnerskými stavebnými firmami a stálimi dodávateľmi.  

Spoločnosť v roku 2004 zaviedla systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000. Máme vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality a trvalo zlepšuje jeho efektívnosť. 

Zaoberáme sa realizáciou stavieb rôzneho druhu:
- stavby na kľúč
- pozemné stavby
- poľnohospodárske stavby
- inžinierske stavby
- rekonštrukcia budov
- časti stavieb (spevnené plochy, obklady, omietky, hrubé stavby, maliarske práce)
- demolačné a búracie práce
- klampiarske, tesárske, stolárske a zámočnícke práce
- vodovod a kanalizácia
- plynoinštalácia a elektroinštalácia
- inžinierska činnosť ( stavebné povolenia, projekcia, kolaudácia, dozorovanie)
- prenájom nehnuteľností
- realitná činnosť (predaj nehnuteľností)

Ponuka služieb:
- prenájom strojov a zariadení
- požičovňa náradia
- dopravné služby
- výkopové a zemné práce
- rezanie a rozbíjanie betónu
- miešanie farieb a omietok

Predaj:
- stavebné materiály (veľkoobchod a maloobchod)
- ručné nárade