Certifikát kvality

Komíny a komínové systémy LEIER


Teplo domova, bezpečnosť rodiny, pohodlie – to sú hlavné aspekty pri stavbe obydlia. Voľba vhodného zateplenia a spôsobu vykurovania nášho obydlia nie je jednoduchá záležitosť. Vytvorenie dobre fungujúceho, kompatibilného a správne dimenzovaného vykurovania vrátane správnej voľby komínového systému je najdôležitejšia vec z hľadiska bezpečnosti stavby a úspory prostriedkov na vykurovanie.

Ponúkame Vám najlepšie riešenie komínového systému pri akomkoľvek spôsobe vykurovania : zemný plyn, drevo, uhlie, brikety, pelety alebo biomasa.
Komínové systémy Leier so šamotovou vložkou ktoré sú vyrobené pomocou najnovších technológii z prírodných materiálov, zabezpečia Vám a rodine zaslúžený komfort a pohodlie. V štádiu projektovania komínového systému Leier bola veľká pozornosť venovaná tomu, aby boli vyvinuté kompletné komínové systémy pre všetky typy spotrebičov s cieľom uľahčiť zákazníkovi nenáročnú montáž a prevádzkovanie komínov.

Komínové systémy Leier sa dodávajú skompletizované t.j. balenie obsahuje všetky potrebné komponenty pre stavbu komína ( okrem murovacej malty).

RIEŠENIE PRE VŠETKY TYPY PALÍV
Nakoľko komínové systémy Leier sú vhodné pre akékoľvek palivo, každý zákazník si nájde vhodný komínový systém pre svoju stavbu. Jednotlivé typy komínov Leier sa hodia pre pripojenie kotla, kozubu, kozubovej alebo kachľovej pece

ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII A AGRESÍVNYM KYSELINAMI
Vnútorná časť komína LK tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami majú vysokú kvalitu a dlhú životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ
Montáž komínového systému Leier je jednoduchá a nenáročná. Komínové dielce sú navrhnuté tak, aby boli navzájom kompatibilné. Komínové obvodové tvárnice sú 33 cm vysoké , týmto na bežný meter komínu potrebujeme tri tvárnice. Nenáročnú montáž zaručuje podobný stavebníci systém spájania prvkov a ilustrovaný montážny návod.

ZÁRUKA
Komínové systémy Leier sa vyrábajú z materiálov, ktoré zaručujú bezstarostné používanie a bez- pečnosť komínov . Na komínové systémy Leier sa poskytuje 33- ročná záruka za bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí a pôsobeniu agresívnych kyselín. Skutočná životnosť komína prevyšuje dvojnásobok záručnej doby.

VETRACIA ŠACHTA
Komínové systémy Leier s vetracou šachtou sú určené pre vetrací systém alebo na vedenie inštalácii, Materiál ktorých musí odolávať teplotám min. 70C.

   

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY LK

 

Komínový systém Leier LK slúži na napojenie nasledujúcich spotrebičov pre všetky typy palív krby a pece, atmosferické plynové kotly, kotly na tuhé palivo , kotly na olej a biomasu.

Leier LK je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného Betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a uzavretej vzduchovej medzery medzi nimi, ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu komína.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1 m komínu spotrebujeme 3 ks tvárníc. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov.

Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jedno- prieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou .

   
Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína. Ideálny pre napojenie pecí, šporáku a krbu.
   
Jednoprieduchový komín z ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebné dodatočná výstaba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.
   
Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.
   
Pre správne fungovanie komínov je potrebné, aby komíny boli tepelne tepelne izolované pre zabezpečenie komínového ťahu. V prípade komínov typu LK izoláciou slúži vzduchová medzera s uzavretým okruhom cirkulácie. Šamotová rúra odovzdáva teplo do tejto vzduchovej medzery, čo slúži následne ako izolačná vrstva pre komínový systém LK. Šamotová rúra v komínovom systéme LK je vycentrovaná klinmi z minerálnej vlny, ktoré umožňujú aj bezproblémovú cirkuláciu vzduchu.
   
Vnútorná časť komína LK tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami majú vysokú kvalitu a dlhú životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.
   

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY LSK

 

Komínový systém Leier LSK slúži na napojenie nasledujúcich spotrebičov pre všetky typy palív: krby a pece, atmosférické plynové kotly, kotly na tuhé palivo, kotly na olej a biomasu. Na rozdiel od typu LK obsahuje izoláciu z minerálnej vlny.

Komínový systém Leier LSK slúži na napojenie nasledujúcich spotrebičov pre všetky typy palív: krby a pece, atmosférické plynové kotly, kotly na tuhé palivo, kotly na olej a biomasu.

Leier LSK je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien medzi nimi, ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu komína.

Základný materiál obvodových tvárnic je namiešaný z prírodných surovín, ktoré poskytujú nízku hmotnosť pri dodržaní požadovanej pevnosti. Pridaním keramzitu do tvárnice sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti výrobku.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.

 
Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína.
 
Jednoprieduchový komín z ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebné dodatočná výstavba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.
   
Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. Dva samostatné prieduchy, oddelene vetracou šachtou, zamedzujú vzniku prasklín, ktoré často vznikajú postavením dvoch spojených jednoprieduchových komínov.
 
V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.
 
Pre zabezpečenie komínového ťahu je potrebné mať dobré izolovaný komín. V komínoch typu LSK toto zabezpečuje tepelná izolácia z minerálnej vlny, ktorá je umiestnená v priestore medzi šamotovou vložkou a obvodovou tvárnicou. Tepelná izolácia má hrúbku min. 3cm a je vytvarovaná do oblúku, čo zabezpečuje pozvoľné klesanie teploty šamotovej vložky.
 
Pre funkčnosť tepelnej izolácie bolo potrebné zabezpečiť odvod vlhkosti z komínového systému. Pre tento účel v komínovej obvodovej tvárnici sú určené kanáliky, v ktorých prúdi vzduch a odvádza vlhkosť nad strechu. Prúdenie vzduchu zabezpečuje vetracia mriežka v spodnej časti komína a vetracie medzery komínovej hlavice.
 
Vnútornú časť komína LK tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.
   

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY LT

 

Leier turbo komín je ventilačný systém s možnosťou pripojenia až desiatich uzavretých plynových spotrebičov (turbo kotlov). Takéto komíny sú využiteľné najmä v bytových domoch.

Komínový systém Leier Turbo slúži na pripojenie takých plynových kotlov, kde teplota spaľovania neprevyšuje 200 C. Tento úsporný a bezpečný komínový systém je vhodný najmä pri výstavbe bytových a rodinných domov.

Leier Turbo je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a vzduchovej medzery medzi nimi pre prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín.

Z toho dôvodu je spaľovacia komora týchto zariadení hermeticky oddelená od miestnosti, v ktorej je zariadenie umiestnené. Spaliny sa nemôžu dostať do priestoru. Takéto riešenie je vhodné v takých objektoch, v ktorých sú inštalované hermeticky uzatvoriteľné okná z dôvodu zníženia tepelných strát budovy. Pri inštalácii klasických spotrebičov palív s otvoreným spaľovaním v takýchto objektoch by bolo nutné vybudovať vetracie otvory na prísun vzduchu pre spaľovanie, ale tieto otvory by v zimnom období zvyšovali energetickú bilanciu objektu. Pri použití daného typu komínového systému vo viacpodlažných budovách je jeho výhoda možnosť napojenia na jeden komínový prieduch viacej spotrebičov palív. Takéto riešenie v značnej miere zvyšuje využiteľnosť pôdorysnej plochy budovy a znižuje aj časovú náročnosť realizácie komínového systému. Určenie potrebného priemeru komína je veľmi dôležité z dôvodu funkčnosti komína. Pred určením priemeru komína je potrebné vedieť výkon a počet spotrebičov, nadmorskú výšku stavby a účinnú výšku komína.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.

   
Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína.
   
Jednoprieduchový komín s ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebná dodatočná výstavba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.
   
Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. Dva samostatné prieduchy, oddelene vetracou šachtou, zamedzujú vzniku prasklín, ktoré často vznikajú postavením dvoch spojených jednoprieduchových komínov.
   
V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.
   
Vnútornú časť komína LT tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.
   

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY LEC


Leier ECO komínové systémy slúžia na napojenie nízkoteplotného alebo kondenzačného kotla.

Leier ECO je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a vzduchovej medzery medzi nimi pre prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín. Je to uzavretý pretlakový systém, vhodný pre nízkoteplotné alebo kondenzačné spotrebiče, v ktorom šamotové vložky sú utesnené gumovým tesnením.

Základný materiál obvodových tvárnic je namiešaný z prírodných surovín, ktoré poskytujú nízku hmotnosť pri dodržaní požadovanej pevnosti. Pridaním keramzitu do tvárnice sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti výrobku.

Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.

 

   
Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína.
   
Jednoprieduchový komín z ventilačnou šachtou je vhodný pre také priestory, kde je potrebné odvetranie priestorov. V takých prípadoch nie je potrebné dodatočná výstavba vetracej šachty, ktorá je súčasťou komínového systému. Vetracia šachta sa môže využiť aj na účely uloženia káblov a iných rozvodov, a to aj po ukončení výstavby bez nutnosti dodatočného vytvorenia stropného otvoru.
   
Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. Dva samostatné prieduchy, oddelene vetracou šachtou, zamedzujú vzniku prasklín, ktoré často vznikajú postavením dvoch spojených jednoprieduchových komínov.
   
V dvojprieduchových komínových systémoch sú možné kombinácie všetkých typov komínov značky Leier na akýkoľvek druh paliva.
   
Vnútornú časť komína Leier ECO tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.

 

Všetky produkty si môžete nakúpit v našej Internetovej predajni!