logo logo logo
Spoločnosť sa zaoberá komplexnou realizáciou pozemných stavieb určených na bývanie, rekreáciu a komerčné alebo administratívne účely, ktorá zahŕňa v sebe množstvo odborných činností. Zabezpečujeme kompletný servis od zemných prác, cez zakladanie stavieb, murárske práce, elektroinštaláciu, zdravotechniku, vzduchotechniku, tesárske práce, obklady, dlažby až po zhotovenie stavby na kľúč. Vieme reagovať aj na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Realizáciu náročných diel bez problémov zvládame aj vďaka rozsiahlemu vozovému parku, stavebným mechanizmom a dlhodobou spoluprácou s partnerskými stavebnými firmami a stálymi dodávateľmi.
Ďalej Domov